На вниманието на абитуриентите - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
На вниманието на абитуриентите

Здравно осигурителни права съгласно нормативната уредба на РБ.
Уважаеми абитуриенти, моля прочетете внимателно. 
От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 

Вижте клипа