Професионална гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) - история - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Професионална гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) - история