Екип - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Екип

Мотивиран педагогически състав, свикнал на екипна работа, взаимопомощ и съпричастност при изпълнение на служебни задължения.